Olet täällä

Pala suomalaista teollisuushistoriaa

Munkkiniemen Koneen saneerattava rakennus toimi Kone Oy:n konsernihallinnon toimistotalona vuosina 1973–2001. Toimistotalon käyttäjänä oli myös Paraisten Kalkki Oy. Talon on suunnitellut teoreetikkona ja suunnittelijana tunnettu arkkitehti Keijo Petäjä. Koneen konsernihallinto siirtyi sittemmin Espoon Keilaniemeen, mutta varsinainen pääkonttori on säilynyt asuntoyhtiön lähistöllä sijaitsevassa Munkkiniemen kartanossa. Voidaankin sanoa, että Munkkiniemen Koneesta on nostettu suomalaista teollisuutta ja taloutta maailman huipulle.

Asemakaavamääräyksen mukaan Munkkiniemen Koneen rakennus on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus. Läheisyydestä löytyy myös muita rakennus- ja kulttuurihistoriallisia paikkoja, kuten Alvar Aallon kotitalo Villa Aalto, Eliel Saarisen suunnittelema vanha Kadettikoulu vuodelta 1918 ja Saarisen suunnittelemat Suomen ensimmäisiin kuuluvat rivitalot.

Munkkiniemen Kone uudistuu arkkitehtuurikilpailun voittaneen työn pohjalta. Auratum Asunnot Helsinki valitsi  yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa vuonna 2012 päättyneen arkkitehtuurikilpailun voittajaksi Arkkitehtiryhmä A6:den työn nimeltään ”Park Ave”.

Palkintolautakunta arvioi voittanutta työtä seuraavasti: ”Voittaneen ehdotuksen vahvuudet ovat kaupunkikuvallisessa kokonaisotteessa, vanhaan kaupunginosaan sopeutuvassa, mutta selkeästi tätä aikaa edustavassa uudessa arkkitehtuurissa, pääkonttori rakennuksen ilmeen kunnioittamisessa sekä ammattitaitoisesti ja huolella ratkaistuissa asuntopohjissa. Ehdotuksessa uudisrakennus sijoittuu kaupunkirakenteellisesti vakuuttavasti ja luontevasti vanhan asuinkerrostalon linjaan puistoväylän varteen. Alkuperäinen maisematilan avoimuus on säilytetty”.

Kaavoitus- ja suunnittelutyötä jatkettiin voittaneen ehdotuksen perusteella.